Aydınlatma Direği

Aydınlatma direği tarihi elektrik enerjisinin keşfi ve aydınlatma amacıyla kullanılmasından çok önceye dayanmaktadır. Bu direkler, ilk zamanlarda üzerlerine asılan ve içerisinde çeşitli yakıtların yakılarak etrafı aydınlatan fenerleri desteklemek amacıyla kullanılıyordu. Direklerin yapıldıkları malzemeler de çok çeşitliydi. Aydınlatma direkleri ahşap malzemelerden olabildiği gibi dönemin teknolojisinin izin verdiği çerçevede dökme demir ve daha farklı malzemelerden imal edilebiliyordu.

Fabrika Enerji gibi gelişmiş çelik imalatı yöntemlerini ve çeşitli korozyon önleyici teknolojileri bünyesinde birleştiren imalatçılar günümüzde aydınlatma direklerini galvaniz kaplamalı çelik saclardan imal etmektedirler. Fabrika Enerji bu kapsamda hem yerli, hem de uluslararası standartlara uygun boy, çap, et kalınlığı, kullanılan çelik çeşitleri ve kaliteleri ve tasarımlara sahip galvanizli çelik aydınlatma direkleri imal etmektedir.

Fabrika Enerji’nin ürün yelpazesinde bulunan galvanizli çelik aydınlatma direği, bu aydınlatma direklerinin kullanılacağı projenin gereklerine uygun olarak tek konsollu, çift konsollu, üç konsollu, dört konsollu ve hatta daha fazla konsola sahip olabilmektedir.

Benzer şekilde bahsi geçen galvanizli çelik aydınlatma direkleri müşterinin talebine uygun olarak farklı boylara, çaplara, et kalınlığına ve gövde kesit geometrisine sahip olabilmektedirler.

Fabrika Enerji bünyesinde imal edilen galvanizli çelik aydınlatma direği gövde kesit geometrisine boru tipi galvanizli çelik aydınlatma direkleri, yuvarlak konik galvanizli çelik aydınlatma direkleri, poligonal galvanizli çelik aydınlatma direkleri ve benzerleri örnek verilebilir.

Benzer alanlar dâhil olmakla aydınlatma direklerinin imalatıyla ilgili konularda söz sahibi olan yerli otorite TEDAŞ, yukarıda anılan poligonal gövde kesit geometrilerine öncelik vermektedir. Bu nedenle Fabrika Enerji de yurtiçi müşterilerine sunmak üzere imal ettiği aydınlatma direklerinde TEDAŞ’ın “Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri Tip Projesi’ni esas almakta ve bu şartnamenin gereklerini yerine getirmektedir.

Fabrika Enerji, bahsi geçen “Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri Tip Projesi”nin şartlarının aranmadığı projeler için ise gerek bu şartnamede tespit edilen poligon aydınlatma direklerini ve poligon aydınlatma direklerinin türevlerini, gerekse de müşterinin talebine uygun olarak yuvarlak konik aydınlatma direkleri, boru tipi aydınlatma direkleri ve bunların çeşitleri olarak flanş tipi aydınlatma direkleri ve gömme aydınlatma direkleri imal ederek temin etmektedir.

You must be logged in to post a comment.