×

blog

BİLGİLERİNİZİ GİRİN

PLAZMA KESİM

Plazma maddenin dördüncü halidir. Madde, ısıya maruz bırakıldığı zaman, eğer katı haldeyse sırasıyla sıvıya ve gaza dönüşür. Gazlar ısıtıldığında ise iyonize olurlar ve iletken olurlar. Isıtılmış gazların iyonize haline plazma denir.

Plazma kesimde sıkıştırılmış gaz ucunda ark oluşturulmuş bir torç içerisinden püskürtülür. Bu şekilde gazın sıcaklığı bir anda 20000°C’nin üstüne ulaşır.

Elde edilmiş plazma jeti çelik, alüminyum, bakır gibi iletkenlerin yüksek hassasiyetle kesilmesinde kullanılır

ÜSTE ÇIK